Alt Urgell, 11 de juliol 2017: LA SEU CONFIA APROVAR EL PLA D’INVERSIONS EN DUES FASES

Alt Urgell, 11 de juliol 2017: LA SEU CONFIA APROVAR EL PLA D’INVERSIONS EN DUES FASES