LES LLICÈNCIES DE PESCA S’EXPEDEIXEN DESPRÉS DE LES QUEIXES DEL COL•LECTIU DE PESCADORS