Notícies de política i societat a l’Alt Urgell

Alt Urgell, 6 de juliol 2017: MÉS AIGUA ALS EMBASSAMENTS DE L’ALT URGELL