Presentat a Montferrer un llibre i un conte per preservar la biodiversitat del territori en un projecte que es realitza des del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el col·lectiu Eixarcolant.

El llibre “30 varietats tradicionals de l’Alt Pirineu” fa un recull de les espècies agrícoles i ornamentals per redistriburi-les a través d’horts col·laborador per tornar-les a cultivar.

Per altra banda, s’ha editat un conte amb el títol ‘Padrina, ens expliques l’Alt Pirineu?’ després d’entrevistar a 56 persones i reconstruir-ne el dia a dia a principis del segle XX.

La iniciativa vol crear un banc de llavors amb les 806 varietats agrícoles tradicionals que han recopilat durant el projecte.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU - JANA PETERS, COL·LECTIU EIXARCOLANT - MARC TALAVERA, COL·LECTIU EIXARCOLANT