El parc natural de l’Alt Pirineu regularà ja aquest estiu els accessos a alguns dels espais protegits per tal de garantir la seva preservació i un turisme sostenible. S’implementarà un sistema de reserva d’aparcament en indrets com la capçalera de la vall Ferrera per evitar massificacions.

El preu ja regulat per l’ordre de preus públics de parcs naturals és de 5€ per vehicle i dia i amb descomptes en el cas dels visitants que s’allotgin al municipi. Els ingressos seran per al manteniment de les instal·lacions i equipaments d’ús públic de la zona, així com pel servei de vigilància.

Quan el pàrquing estigui ple, al 90% de la seva capacitat, els vehicles poden aparcar a Àreu i pujar en transport públic. El 10% restant és per als taxis del parc. El sistema es preveu només per als mesos de més afluència de visitants.
En altres zones del parc es preveu servei de vigilància en dies punta per controlar l’afluència.
A la vall de Bonabé es limitarà la circulació del trànsit sorollós a la pista a través de la declaració com a Zona d’Especial Protecció per la Qualitat Acústica.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU