El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura, declarar com a Bé Cultural d’Interès Nacional l’església de Sant Esteve de Guils de Cerdanya, en la categoria de Monument Històric, i n’ha delimitat un entorn de protecció. L’aprovació es materialitza després que s’hagin complert tots els tràmits preceptius que estableix la Llei del patrimoni cultural català i dels informes favorables.

L’església de Sant Esteve està ubicada al sud-est del poble de Guils i ja se’n tenia constància documental a l’acta de consagració de la Catedral Santa Maria, a la Seu d’Urgell, en un document datat de l’any 819, tot i que sembla que va ser redactat al final del segle X. L’església va ser consagrada l’any 1042, però l’actual es va construir durant el segle XII i es va reformar posteriorment en diverses ocasions.

El monument és un clar exemple de tipologia d’església d’una sola nau, absis semicircular amb volta apuntada de pedra sustentada per murs de carreus de pedra granítica. Anys després, s’hi van adossar dues capelles laterals a la zona del transsepte. La coberta és de dues aigües, coronada amb lloses de pissarra, en la qual es poden observar els recrescuts de nivell. La situació d’aquest monument configura una imatge paisatgística d’interès dins el marc urbà, territorial i comarcal que li dona suport. Just davant del petit temple, s’hi ubica el cementiri vell de Guils.

La definició d’un entorn de protecció al voltant de l’església representa un bon instrument per garantir la pervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles, han explicat des del departament de Cultura.