En el darrer ple de l’Ajuntament de Tremp, celebrat de forma mixta entre telemàtica i presencial, s’ha aprovat l’obertura de l’expedient de la modificació del POUM per regular l’establiment d’energies renovables a través de plantes fotovoltaiques i termosolars en sòl no urbanitzable del municipi de Tremp.

El punt ha comptat amb l’aprovació per unanimitat, ja que tan l’equip de govern com el grup de Compromís per Tremp hi ha votat a favor. Compromís ha remarcat que ja en l’anterior ple es va manifestar la necessitat de tenir un estudi per dur a terme la regulació.

El consell comarcal del Pallars Jussà ja treballa en la realització de l’estudi. L’obertura d’expedient no suposa la parada d’expedició de llicències d’obres al municipi, tot i que es poden parar en qualsevol moment. Tremp ha confirmat que de moment no té demanada cap llicència d’obres per instal·lació de plaques però sí que han entrat 2 avant-projectes i que al visor es pot veure una gran demanda d’instal·lacions que primer han de passar per la ponència d’energies renovables de la Generalitat.

Parlen al vídeo: MARIA PILAR CASES, ALCALDESSA DE TREMP – SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU DE COMPROMÍS PER TREMP