La zona d’Isil i Alòs, al parc natural de l’Alt Pirineu tenen aquests dies uns sensors que mesuren la qualitat acústica de l’indret per mirar si es pogués declarar la zona com a Zona d’especial protecció de la qualitat acústica. Fet que salvaria d’algunes problemàtiques actuals.

En aquestes zones de protecció no es pot sobrepassar els seixanta decibels, però també varia segons horari de nit i dia. Però la declaració de protecció acústica va acompanyada d’un pla d’acció que fixa les limitacions i que es redactarà durant els propers mesos.

Aquesta protecció, a més, aporta directament un benefici a la biodiversitat del territori. Precisament la zona de Bonabé és un indret amb moltes espècies protegides.
També es remarca que amb aquesta protecció exclou activitats com el treballs de maquinària agrícola o d’obres i festes tradicionals.

Parlen al vídeo: MARC GARRIGA, DIRECTOR DEL PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU