El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha rebut 336 sol•licituds en la convocatòria d’ajuts de menjador escolar per raons socioeconòmiques per al curs 2020-2021. En l’escenari marcat per la covid-19, gairebé un 24% de les sol•licituds s’han fet de forma telemàtica. I, una tercera part de les ajudes demanades s’han tramitat de forma presencial. Val a dir que les sol•licituds dels usuaris de serveis socials era obligatori presentar-les de forma presencial a través dels referents Centre d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
També hi havia la possibilitat de fer la gestió a través dels ajuntaments, tot i que només s’ha presentat una sol•licitud al consistori d’Oliana.
El 91% de les peticions ja s’estan tramitant, tot i que en la revisió s’ha detectat que un 9% tenen incidències en la documentació presentada. La gran majoria de les sol•licituds són de famílies que els seus alumnes cursen estudis a la capital alt urgellenca.
Aquest ajut s’adreça a alumnes escolaritzats dins del municipi de residència, que cursin l’ensenyament obligatori o el segon cicle d’educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de l’Alt Urgell.
Des del 8 de juliol ja es poden presentar peticions per a sol•licitar ajut de menjador, en cas que s’hagin produït canvis de domicili o canvis en la situació econòmica familiar posterior al 7 de juliol o bé variacions en la unitat familiar o altres situacions no previstes.