Boscos de Muntanya passa aquest 2020 de ser una associació a una fundació. Aquest projecte que té com a iniciativa la millora i la conservació dels paisatges i boscos en zones de muntanya , espera que el canvi els ajudi a tenir encara més impacte i poder millorar la qualitat dels projectes.

S’està preparant activitats pel cap de setmana del 29 de febrer i 1 de març per celebrar-ho.
Durant l’any 2019 el projecte Boscos de Muntanya ha experimentat un creixement molt important i ha arribat a tenir gairebé 550 voluntaris treballant en les diferents tasques de recuperació. Fet que suposa més de 22.000 hores de voluntariat, una xifra molt superior a la de les anteriors edicions.

Boscos de Muntanya treballa el seu propòsit amb l’actuació directa a la muntanya i els boscos, ja que considera que és la millora manera per involucrar a la societat en el repte de conservar el paisatge.

Parlen al vídeo: ANDREU GONZÁLEZ, BOSCOS DE MUNTANYA