El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha posat en marxa aquest any dos nous programes ocupacionals. L’objectiu és inserir laboralment a persones sense feina, prioritzant diferents programes d’acord amb les franges d’edat i les característiques de les persones aturades. Tot plegat es fa en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Un d’aquests nous programes és el Projecte Singulars, que pretén recuperar la figura de l’aprenent . Va destinada a joves d’entre 16 i 29 anys, amb o sense estudis i en situació d’atur, i se centra en el sector de la indústia alimentària.

L’altre programa és el 30 plus i pretén inserir a persones de més de 30 anys formant-les per ocupar un lloc de feina determinat.

En paral·lel, i abans de posar en marxa aquests programes, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell està fent tasques de prospecció empresarial per saber les necessitats formatives i de contractació de les empreses del territori.

Parlen al vídeo: JESÚS FIERRO, PRESIDENT CONSELL COMARCAL ALT URGELL – GEMMA GUÀRDIA, TUTORA DEL PROJECTE SINGULARS – LOURDES CARCHAT, TUTORA DEL 30 PLUS