Un col·lectiu d’usuaris i professors de la Unitat d’Escolarització Compartida de la Seu d’Urgell, la UEC, s’ha constituit en plataforma per demanar-ne la seva municipalització. Denuncien que el servei, que el Departament d’Eduació té externalitzat i que el presta una empresa del tercer sector, pateix greus definciències. Tot plegat, asseguren que repercuteix molt negativament en la qualitat de l’ensenyament dels alumnes que hi assisteixen, i també en les condicions laborals dels seus professors.

Els alumnes que acudeixen a una UEC són joves d’entre 14 i 17 anys que presenten de forma reiterada i contínua desajustaments de conducta greus, absentisme injustificat o fort rebuig escolar. Actualment, la Seu d’Urgell disposa de 9 places, però els membres de la plataforma han demanat que es destinin més recursos per poder fer una ampliació. Pel que fa a la municipalització, destaquen que ja hi ha altres municipis que ho han fet, com ara Puigcerdà, Berga, Granollers o Vilafranca del Penedès.

Parlen al vídeo: ROGER NAUDÍ, PORTAVEU PLATAFORMA