El grup municipal de Compromís per Tremp ha entrat una moció per al ple de desembre a l’Ajuntament de Tremp on demana al departament d’ensenyament de la Generalitat aturar l’elaboració del decret de menjadors, ja que considera que és un servei troncal dins del sistema educatiu.

En aquest sentit també es demana que des de l’administració púbica local i comarcal s’ajudi a buscar la manera per fer possible que les AMPES que ho desitgin puguin seguir gestionant de forma directa el servei de menjador.

Aquesta moció ha estat entrada tan a l’Ajuntament de Tremp com al consell comarcal del Pallars Jussà, ja que és una administració directament implicada amb el servei de menjador escolar. I es remarca que la idea és donar suport a tot el col·lectiu educatiu, ja que està en contra d’aquesta mesura.

Parlen al vídeo: SÍLVIA ROMERO, PORTAVEU COMPROMÍS PER TREMP