Andorra, 11 d’octubre 2017: VIVAND AMB LA MÚSICA DELS ANYS 50 A 80

El Pirineu avui