Andorra, 10 d’octubre 2017: ANDORRA TELECOM ADQUIREIX UN APARELL PER LOCALITZAR DESAPAREGUTS

El Pirineu avui