L’escola Pau Claris de la Seu d’Urgell s’ha incorporat al programa Escola Nova 21. Aquesta és una aliança d’entitats i escoles que comparteixen un objectiu comú: fer créixer les accions de canvi educatiu.

Es tracta d’un projecte impulsat pel Centre Unesco, la Fundació Jaume Bofill, la UOC, i l’EduCaixa. Comptarà també amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
Des d’un marc comú, el programa vol crear les condicions perquè les escoles amb pràctiques innovadores es consolidin i millorin, interactuant entre elles i generant un ecosistema educatiu que doni respostes a les necessitats del segle XXI.
Els centres educatius treballaran en xarxa per compartir coneixement, experiències i orientacions per al canvi.
Actualment, son 481 centres educatius de Catalunya els que formen part d’aquest programa.

Parlen al vídeo: ESTHER COMA, DIRECTORA ESCOLA PAU CLARIS

El Pirineu avui