Els treballadors de l’Alta Ribagorça del programa de formació i treball estan duent a terme durant aquests dies el període de formació que es està estructurat en tres mòduls, els quals combinen sessions teòriques i pràtiques perquè coneguin les situacions sobre el terreny.

En aquest tercer mòdul estan dissenyant i construint una estructura per aguantar talussos i unes escales amb troncs. La idea és també que es desenvolupin treballs manuals per aprendre a resoldre aquests tipus de feines en espais on no es pot arribar amb maquinària.
La tercera fase del programa consisteix en el manteniment de camins.

Es tracta d’un programa cofinançat pel SOC i Fons Socials europeus que durant 6 mesos dóna feina a persones en situació d’atur a la comarca.

Parlen al vídeo: EDUARD CAPELL, Coordinador projecte Treball i formació

El Pirineu avui