Aquesta setmana ha arrancat la 30a edició del Cerdà de l’Any 2015 amb la proposta de candidats. Per primera vegada, aquell que ho vulgui podrà omplir la butlleta que aquest febrer s’ha publicat a diferents revistes de distribució gratuïta, indicant la persona o entitat i els motius pels quals considera que ha d’emportar-se el guardó. La proposta de candidats també es pot fer a través de la web de l’Institut d’Estudis Ceretans. Fins ara, eren només els ajuntaments de l’Alta i la Baixa Cerdanya els qui feien les propostes.
Una vegada s’hagin omplert les butlletes, es podran lliurar als consistoris cerdans, als estudis de Els 40 Principals Pirineus, a la botiga Galeries de Prades de Puigcerdà i a les oficines de les publicacions gratuïtes. Els tres candidats amb més suport passaran a ser els finalistes a Cerdà de l’Any 2015 i serà llavors quan es tornarà a obrir un altre procés de votació.
El Cerdà de l’Any, impulsat per l’Institut d’Estudis Ceretans, Amics de Cerdanya i Els 40 Principals Pirineus, és un guardó que reconeix la tasca social o cultural que una persona o institució ha desenvolupat desinteressadament a la comarca.

El Pirineu avui