Una excavació arqueològica al jaciment del Pla de la Guineu a Gerri de la Sal, que va ser trobat durant les obres de la variant de la N-260 al 2011, ha permès recuperar 40.000 fragments de ceràmica i concloure que l’espai s’havia dedicat a l’explotació de la sal en l’època de Bronze. Convertint-se en el primer jaciment d’aquestes característiques a Catalunya i el tercer que s’ha trobat a la Península Ibèrica.

La sal en aquella època era molt important tant per la ramaderia com per altres aplicacions i era un element clau d’intercanvi. Aquesta gran quantitat de fragments ceràmics trobats és per la necessitat de trencar els recipients. Ara, amb aquests fragments, s’està intentant reproduir els vasos. Precisament la fossa excavada té molt bon qualitat d’argiles per fer ceràmica.

S’ha fet una presentació al poble per donar a conèixer la importància de la troballa i esperant que pugui ser un element dinamitzador del patrimoni salí de Gerri de la Sal.

De moment només s’està estudiant un primer espai però es preveu en excavacions futures fer prospeccions arqueològiques per tot aquest entorn perquè es creu que hi pot haver altres punts vinculats a aquesta explotació de sal.

Parlen al vídeo: MARC PIERA, Departament de prehistòria de la UAB – MIQUEL MOLINS, catedràtic de prehistòria de la UAB

El Pirineu avui