Els tretze treballadors que l’Alta Ribagorça té al programa Treball i Formació estan posant en pràctica aquests dies les tècniques apreses en la formació teòrica amb treballs que repercuteixen directament a millorar infraestructures de la comarca amb costos mínims, que ja es treballa amb materials reutilitzats.

Dins d’aquesta segona fase del programa, també s’ha canalitzat una font al nucli de Casós i s’ha arreglat la pavimentació del poble. Aquestes activitats les duen a terme durant els dies que estan treballant directament pel Consell comarcal, però també han estat col·laborant amb les brigades de cada municipi per fer els arranjaments locals. El programa, que té una durada de sis mesos, finalitza a finals de maig i està cofinançat pel fons social europeu i el Servei d’ocupació de Catalunya.

Parlen al vídeo: EDUARD CAPELL, Coordinador projecte Treball i formació

El Pirineu avui