Els Pallars, 14 d’abril 2015: CIU DENUNCIA LA DISTRIBUCIÓ DEL BUTLLETÍ DE TREMP

 

La junta electoral de la zona de Tremp ha decidit estimar la denúncia interposada pel grup municipal de Convergència i Unió a causa de la distribució del Butlletí d’informació municipal en període electoral.

Fet que suposa la suspensió i retirada de la revista fins a resoldre l’expedient.

Per la seva banda, l’alcalde de Tremp diu que presentaran les al·legacions pertinents durant el període de 15 dies establert, ja que no consideren haver incomplert cap norma.

El grup municipal de CIU, també ha volgut remarcar que fa vuit anys, quan ells estaven al govern, PSC va fer retirar la revista de la Fira, també una publicació consolidada, al·legant els mateixos motius. De manera, que considera un agravant que ells ara hagin repartit el butlletí en període electoral.

Parlen al vídeo: JOAN UBACH, Portaveu Ciu – VÍCTOR ORRIT, Alcalde de Tremp