Actualitat Els Pallars, dimecres 5 de Juny: CURS PER A INFORMADORS TURÍSTICS AL PARC D’AIGÜESTORTES

El Parc Nacional d’Aigüestortes ha impartit un curs per a informadors turístics per divulgar els valors naturals i culturals del parc als turistes a través dels diferents treballadors del sector turístic de les comarques on es troba.

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha impartit un curs per a informadors turístics amb la idea de divulgar els valors naturals i culturals del parc als turistes a través dels diferents treballadors del sector turístic de les comarques on es troba.

Un dels punts que s’ha destacat és la necessitat d’acostar emocionalment dels informadors a l’espai natural per transmetre-ho als turistes i buscar sempre aquelles alternatives que s’adeqüin més a l’excursionista.

Però en aquestes jornades també es posa molt èmfasi a la preservació del medi, el principal punt per a conservar la riquesa natural i cultural que ofereix el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Apareixen al vídeo: JOSEP MARIA RISPA, Tècnic Parc Nacional d’Aigüestortes